,,W oczekiwaniu na salę gimnastyczną... POZNAJ MISTRZA
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

 

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z terminami postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających, a także terminami składania dokumentów do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

01.03.2022r.

18.03.2022r.

1500

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

21.03.2022r.

25.03.2022r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

28.03.2022r.

 

Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

29.03.2022r.

30.03.2022r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

31.03.2022r.

 

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

01.07.2022r.

12.08.2022r.

1500

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami i oświadczeniami.

16.08.2022r.

19.08.2022r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

22.08.2022r.

 

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

23.08.2022r.

26.08.2022r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

29.08.2022r.

 

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

15.02.2022r.

28.02.2022r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja

01.03.2022r.

18.03.2022r.

1500

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.

21.03.2022r.

25.03.2022r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

28.03.2022r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

29.03.2022r.

01.04.2022r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

05.04.2022r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )

12.04.2022r.

30.04.2022r.

1500

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

4.05.2022r.

10.05.2022r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

13.05.2022r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

16.05.2022r.

20.05.2022r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

24.05.2022r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów na rok szkolny 2022/2023 jak również wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.gniewoszow.pl oraz na stronach internetowych placówek oświatowych.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w Rozdziale 6.

Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego:

 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Rady Gminy w Gniewoszowie numer XXIV/164/2017, która została opublikowana poniżej:

http://bip.gniewoszow.pl/upload/Uch_XXIV_164_2017.pdf

Poniżej zamieszczamy link do wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym

http://bip.gniewoszow.pl/upload/Zaz_12_2021.pdf

oraz wniosek w formacie do edycji wraz ze wzorami załączników (oświadczeń).

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zatrudnieniu

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola


REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Rekrutacja do szkół została uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w Rozdziale 6.

Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego:

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych

Kryteria te mają jednakową wartość.

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Rady Gminy w Gniewoszowie numer XXIV/165/17, którą publikujemy poniżej:

http://bip.gniewoszow.pl/upload/Uch_XXIV_165_2017.pdf

Poniżej link do wzoru zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej, dla której Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym

http://bip.gniewoszow.pl/upload/Zaz_11_2021.pdf

oraz wzór zgłoszenia w formacie do edycji wraz załącznikami (oświadczeniami).

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola

Oświadczenie o miejscu zatrudnienia, prowadzenia działalnosci gospodarczej

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Data dodania: 2022-02-12 23:32:04
Data edycji: 2022-02-12 23:39:47
Ilość wyświetleń: 385

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć...

Maria Skłodowska-Curie
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej