,,W oczekiwaniu na salę gimnastyczną... POZNAJ MISTRZA
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Po I wojnie światowej wieś Wysokie Koło posiadała szkołę pięcioklasową, która mieściła się w prywatnych budynkach u rolników.  W roku 1928 postanowiono zbudować własny budynek szkolny. Dziedzic majątku Boguszówka p. Plewiński  oraz Maria Lewicka  przy współudziale sejmiku i miejscowej ludności podjęli ten wielki wysiłek w celu zbudowania nowego budynku szkolnego. Szkoła oddana została do użytku w roku 1931. Kierownikiem szkoły w Wysokim Kole  w latach 1927- 1945 był Marian Jaworski. 

    Rok 1962 budynek szkolny po kapitalnym remoncie

 

W czasie okupacji w latach 1939-1943 nauka odbywała się z ograniczoną ilością przedmiotów- nie były prowadzone przedmioty takie jak historia i geografia. W roku 1944 i na początku 1945 r. w budynku szkoły mieściło się wojsko armii hitlerowskiej oraz magazyny zbożowe. Na skutek działań wojennych budynek został częściowo zniszczony. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do remontu budynku szkolnego i od 1 września 1945r. dzieci tego środowiska podjęły naukę.

   Rok 1962 Lekcja w PSP w Wysokim Kole

Kierownikiem szkoły w latach 1945- 1953 był Józef Kletowski. Kolejnymi kierownikami byli: Henryk Spytek, Stanisława Wieraszka, Kazimierz Łyszcz, Elżbieta Adamowicz, Joanna Kowalczyk.

Obecnym dyrektorem szkoły jest pani Sabina Bożek- Mizak.

 

 • LATA ....

 • Historia  Szkoły w Wysokim Kole

  Po I wojnie światowej wieś Wysokie Koło posiadała szkołę pięcioklasową, która mieściła w prywatnych budynkach u rolników. Pełna szkoła podstawowa była  zorganizowana w Gniewoszowie o 2 km. Kierownikiem szkoły w Wysokim Kole  w latach 1927 do 1945 był Marian Jaworski. W roku 1928 postanowiono zbudować własny budynek szkolny. Dziedzic majątku Boguszówka p. Plewiński  oraz Maria Lewicka (nazwiska umieszczone są na tablicy przy wejściu do szkoły) przy współudziale sejmiku i miejscowej ludności podjęli ten wielki wysiłek w celu zbudowania nowego budynku szkolnego. Szkoła oddana została do użytku w roku 1931. Był to budynek na ówczesne czasy zupełnie wystarczający, pokryty paloną czerwoną dachówką. Liczba uczniów w latach trzydziestych wynosiła ok. 300. Zespół nauczycielski w poszczególnych latach wynosił od 6 do 7 osób. Pracowali nauczyciele o nazwiskach  Marian Jaworski, Helena Jaworska , p. Oświęcimska , Walery Kosiczak, Helena Jagiełło, ks. Figarski, p. Styczyńska.

          W czasie okupacji w latach 1939-1943 odbywała się nauka z ograniczona ilością przedmiotów. Nie były prowadzone przedmioty takie jak historia i geografia. W roku 1944 i na początku 1945 r. w budynku szkoły mieściło się wojsko armii hitlerowskiej, a chwilami magazyny zbożowe. Na skutek działań wojennych budynek został częściowo zniszczony. W roku 1934 został podniesiony stopień organizacyjny do VII oddziałów. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do remontu budynku szkolnego id od 1 września 1945r. dzieci tego środowiska podjęły naukę. Kierownikiem szkoły od roku 1945 był Józef Kletowski. Część grona nauczycielskiego Kazimierz Łyszcz, Stanisława Wieraszka, Janina Latos i Telimena Stępień. Praktykantki: Wanda Kowalska, Teresa Piskorek, Janina Długoszewska.

         Od roku 1945 do 1958 w szkole w Wysokim Kole pracowali nauczyciele o nazwiskach: Piskorek Michał, Piskorek Julia, Wróbel Cecylia, Chlewicki Zygmunt, Grzeszczyk Władysław, Łuczak Józef, ob. Miller, ob. Bielawska, Latos Janina, Zuzanna Ziemska.

   

       Rok 1951

   

           Kletowski Józef był kierownikiem szkoły do roku 1953. Na miejsce kierownicze powołano Henryka Spytka, byłego nauczyciela szkoły w Gniewoszowie. Po upływie zginął w nurtach Wisły. Na miejsce Henryka Spytka powołano Stanisławę Wieraszkę, która pełniła funkcje kierownika szkoły do 1 sierpnia 1958r.

  Od roku 1958 kierownikiem szkoły został Kazimierz Łyszcz.

  Kazimierz Łyszcz- kierownik szkoły od roku 1958

           Powyższą krotką historię szkoły sporządził Kazimierz Łyszcz na podstawie protokołów rad pedagogicznych, arkuszy ocen i wywiadów wśród społeczeństwa.

   

  Wysokie Koło, dn. 03.01.1960 r.

        W latach 1956-1965 w budynku tutejszej szkoły w okresie wakacji były organizowane kolonie letnie dla dzieci kolejarzy DOKP- Lublin Ośrodek Socjalno-Bytowy   w Kielcach. W czasie dwóch turnusów przebywało przeciętnie 250 dzieci. Przy współudziale organizatora kolonii, Komitetu Rodzicielskiego ogrodzono plac szkolny siatką około 500m dlugości. Zbudowano komórki i piwnice dla miejscowych nauczycieli.

       Wykończono 4 pomieszczenia dla nauczycieli z południowej części budynku. Doprowadzono budynek do właściwego wyglądu. Inspektorem szkolnym był Piskorek Michał- rodak tejże miejscowości.   

    Rok 1959.  Personel pedagogiczno- administracyjny kolonii.

    Rok 1961.      Kierownik kolonii i personel administracyjny.

    Rok 1960.  Kierownik kolonii i wychowankowie.