,,W oczekiwaniu na salę gimnastyczną... POZNAJ MISTRZA
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Nasza patronka wzorem dla innych kobiet

„Wszystko, co widziałam nowego i czego się uczyłam, zachwycało mnie. Było to jakby objawienie nowego świata, świata wiedzy, do którego nareszcie otwarto mi wolny dostęp”. To słowa Marii Skłodowska-Curie o studiach na Sorbonie. ?
Ale jej droga do wymarzonego uniwersytetu była pełna przeszkód. Edukacja kobiet na terenach ówczesnej Polski była niemożliwa. Uniwersytety zagraniczne były płatne. Maria zawarła więc pakt ze swoją siostrą, Bronką. Najpierw to Bronka ruszyła do Paryża studiować medycynę, a na jej studia zarabiała Maria – pracując jako nauczycielka. ?
Dopiero kilka lat później mogła dołączyć do swojej siostry we Francji, by studiować na Wydziale Przyrodniczo-Matematycznym. ? Na drugi poziom studiów nie było już Marii stać. Ich ukończenie nie byłoby możliwe bez stypendium, które otrzymała z Polski. Byliśmy o włos od utraty tego talentu.
Minęło ponad 100 lat, a kobiety i dziewczęta wciąż napotykają bariery w dostępie do edukacji. Nie mogę uwierzyć w tę nierówność. Pamiętajmy o tym i o historii Marii, zwłaszcza w Międzynarodowym Dniu Kobiet i Dziewcząt w Nauce. ?
Chcę żyć w świecie, w którym kobiety mogą realizować swój prawdziwy potencjał, stając się liderkami w swoich dziedzinach. I nie stoję z założonymi rękami. Miejscem wsparcia największych talentów będzie Dom Siostrzeństwa, który tworzymy w domu Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem. Niech historia zatoczy koło. ?
.
.
“Everything new I saw and learned amazed me. It was like the revelation of a new world, a world of knowledge to which at last I had free access." These are the words of Maria Skłodowska-Curie about studying at the Sorbonne. ?
But her path to her dream university was full of obstacles. The education of women in Poland at that time was impossible. Foreign universities were not free. So Maria made a pact with her sister, Bronka. First, Bronka went to Paris to study medicine, and Maria earned her studies by working as a teacher. ?
Only a few years later was she able to join her sister in France to study at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics. ? Maria couldn't afford the second level of studies anymore. It would not have been possible to complete them without the scholarship she received from Poland. We were a hair away from losing that talent.
More than 100 years have passed, and women and girls still face barriers to accessing education. I can't believe this inequality. Let us remember this and Maria's story, especially on the International Day of Women and Girls in Science. ?
I want to live in a world where women can realize their true potential by becoming leaders in their fields. And I'm not standing with my arms folded. The place of support for the greatest talents will be the Sisterhood House, which we are creating in the home of Maria Skłodowska-Curie near Paris. Let the story come full circle.
Data dodania: 2023-02-26 13:40:27
Ilość wyświetleń: 91

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć...

Maria Skłodowska-Curie
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej