,,W oczekiwaniu na salę gimnastyczną... POZNAJ MISTRZA
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Co nowego w naszej szkole?

Co nowego w naszej szkole?
Celem naszej szkoły jest pomoc uczniom w maksymalizowaniu ich potencjału rozwojowego. Dlatego zmierzamy do jak największego usamodzielnienia ucznia i możliwie pełnego jego uczestnictwa w społeczeństwie. Cel ten możemy osiągnąć poprzez:
• rozwijanie mocnych stron dziecka i wykorzystywanie ich jako bazę do dalszej pracy,
• maksymalne usprawnianie najsilniejszych funkcji,
• korygowanie stwierdzonych zaburzeń,
• dynamizowanie rozwoju poprzez wykorzystywanie naturalnych sytuacji i aranżowanie przestrzeni do nabywania, rozwijania i ćwiczenia umiejętności.
W czasie zajęć dodatkowych w naszej szkole – rewalidacyjnych , korekcyjno- kompensacyjnych, rozwijających, TUS czy doskonalących możliwości dzieci wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Nasi specjaliści: pedagog specjalny, pedagog, logopeda, psycholog szkolny, specjalista z zakresu tyflopedagogiki i surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki pomagają w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych umiejętności: naukę czytania, pisania, liczenia, radzenia sobie w sytuacjach trudnych poprzez:
• ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
• ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,
• doskonalenie sprawności ruchowej,
• polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
• usprawnianie funkcji słuchowej,
• doskonalenie sprawności manualnej,
• kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
• poprawę umiejętności czytania,
• usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
• doskonalenie umiejętności pisania,
• poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych,
• ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.
Aby takie zajęcia były wydajne, interesujące, kreatywne, rozwijające twórcze myślenie dzieci i mobilizujące ucznia do pracy zakupiliśmy do szkoły szereg ciekawych i niezmiernie przydatnych pomocy dydaktycznych. Oto niektóre z nich?
Data dodania: 2023-06-14 20:37:24
Data edycji: 2023-06-14 20:40:35
Ilość wyświetleń: 81

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć...

Maria Skłodowska-Curie
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej